രാജ്യത്തെ വൈദ്യുതിമേഖല സമ്പൂർണ സ്വകാര്യവത്കരണത്തിലേക്ക്;വൈദ്യുതിനിരക്ക് കുത്തനെ ഉയരും

146

രാജ്യത്തെ വൈദ്യുതിമേഖല സമ്പൂർണ സ്വകാര്യവത്കരണത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു. പാർലമെന്റിന്റെ ശീതകാല സമ്മേളനത്തിൽ ഇതുസംബന്ധിച്ച ശുപാർശകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വൈദ്യുതി നിയമഭേദഗതി ബിൽ അവതരിപ്പിക്കുമെന്നാണ് സൂചന. ഇതോടെ വൈദ്യുതിമേഖല അടിമുടി മാറും. മുംബൈ, ഡൽഹി തുടങ്ങിയ വൻകിട നഗരങ്ങളിലെന്ന പോലെ കേരളം ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും വൻകിട സ്വകാര്യ കമ്പനികൾക്ക് വൈദ്യുതിവിതരണത്തിന് അവസരമൊരുക്കുകയാണ് നിയമഭേദഗതിയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. സബ്‌സിഡി വെട്ടിക്കുറയ്ക്കലിന് ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന നിയമം നടപ്പാകുന്നതോടെ ഗാർഹിക ഉപഭോക്താക്കൾക്കുള്ള വൈദ്യുതിനിരക്കിൽ കുത്തനെയുള്ള വർധനയുണ്ടാകും. പാചകവാതകത്തിലെന്നപോലെ ഉപഭോക്താവിന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് സബ്‌സിഡി നേരിട്ട് നൽകുന്നതിനും നിയമം ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. പുതിയ ഭേദഗതി സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്ക് കീഴിലുള്ള വൈദ്യുതിബോർഡുകൾക്കും കമ്പനികൾക്കും തിരിച്ചടിയായേക്കും. വൈദ്യുതിനിരക്കിന്റെ സബ്‌സിഡി 20 ശതമാനമായി നിജപ്പെടുത്തുന്നതാണ് നിയമഭേദഗതിയിലെ പ്രധാന ശുപാർശകളിലൊന്ന്. ഇപ്പോൾ ഒരു യൂണിറ്റ് വൈദ്യുതിക്ക് വരുന്ന ചെലവ് ആറു രൂപയാണ്. നിയമഭേദഗതി വന്നാൽ സബ്‌സിഡിയായി 1.20 രൂപ മാത്രമേ നൽകാനാവൂ.  അതായത് മിനിമം ചാർജ് എന്നത് 4.80 രൂപയായി ഉയരും. ഇപ്പോഴത്തെ മിനിമം ചാർജ് 1.50 രൂപയാണ്. സംസ്ഥാനത്തെ 80 ശതമാനം ഉപഭോക്താക്കളും പ്രതിമാസം 100 യൂണിറ്റ് വൈദ്യുതി ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ്. സംസ്ഥാനത്തെ 85 ശതമാനം ഗാർഹിക ഉപഭോക്താക്കളുടെയും വൈദ്യുതി ബില്ല് കുത്തനെ കൂടും.