ആശങ്ക വേണ്ട ,വിദേശികൾക്ക് ഫ്ലാറ്റുകൾ പങ്കിടാം

174

റിയാദ്- വർക് പെർമിറ്റ് ലഭിക്കാനും പുതുക്കാനും ഈജാറിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത വാടക കരാർ നിർബന്ധമാക്കിയതോടെ വിദേശ തൊഴിലാളികൾക്ക് ഒരുമിച്ച് ഒരു ഫ്‌ളാറ്റിൽ താമസിക്കാനാവുമോ എന്ന ആശങ്കക്ക് പരിഹാരമായി. ഒരുമിച്ച് താമസിക്കുന്നത് നിയമവിരുദ്ധമായി കണക്കാക്കില്ലെന്നും എന്നാൽ ഒരുമിച്ചു തന്നെ വാടക കരാർ രെജിസ്റ്റർ ചെയ്യാമെന്നു പാർപ്പിട കാര്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തത വരുത്തി .
അടുത്ത മാസം ഒന്നുമുതൽ നടപ്പിലാക്കാനിരിക്കെയാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ പാർപ്പിടകാര്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തത വരുത്തിയത്. വർക് പെർമിറ്റും വാടക കരാറും ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതോടെ, ഒരേ ഫ്‌ളാറ്റിൽ നിരവധി പേർ ഒരുമിച്ച് താമസിക്കുന്നത് അസാധ്യമാകുമെന്ന് വിദേശ തൊഴിലാളികളിൽ ആശങ്ക പടർന്നിരുന്നു.

കെട്ടിട ഉടമകൾക്കും താമസക്കാരനും യോജിക്കുന്ന രീതിയിൽ വർഷത്തിലോ ആറ് മാസം, മൂന്ന് മാസം, അതുമല്ലെങ്കിൽ മാസം തോറുമോ വാടക നൽകുന്നതിനും ഈജാർ അനുവാദം നൽകുന്നുണ്ടെന്നും മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. കെട്ടിടത്തിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തൽ ഉടമകളുടെ ബാധ്യതയാണ്. വെള്ളച്ചോർച്ച, ചുമരിലുള്ള വിള്ളൽ തുടങ്ങിയ തകരാറുകൾ പരിഹരിക്കാൻ കെട്ടിട ഉടമ വിസമ്മതിക്കുന്ന പക്ഷം വാടകക്കാരന് നിയമ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ പൂർണ അവകാശമുണ്ടായിരിക്കും. താമസിക്കുന്ന കെട്ടിടവും വസ്തുവകകളും സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം വാടകക്കാരനാണ്. വാടക കുടിശ്ശിക വരുത്തിയാൽ ഉടമക്ക് നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കാൻ അവകാശമുണ്ട് .